L'Associació de Pares d'Alumnes (APA) és una organització sense ànim de lucre, formada per pares, mares o tutors de l'alumnat del Col·legi Esclaves de Maria de València que decideixen associar-se per a ser el llit de col·laboració amb el Col·legi i de participació de les famílies promovent activitats complementàries per a la formació integral de l'alumnat.

WEB

Actividades que organiza el APA Activitats que organitza l'APA

→ Carters Reals en infantil i primer cicle de primària.
→ Col·laboració en les celebracions litúrgiques del Dia de la Immaculada i Dia de la Mare.
→ Col·laboració amb la Biblioteca del col·legi. Compra de llibres.
→ Excursions culturals.
→ Campus esportiu per Pasqua.
→ Activitats esportives.
→ Festa de l’esport.
→ Publicació de la Revista-Anuari Connexió.
→ Festa de les Famílies de Fi de Curs.